O nás

Od roku 1991

divider

Našu pekársku históriu sme začali tvoriť v apríli 1991 na Zimnej ulici v Spišskej Novej Vsi s jednou pecou, majiteľmi Jánom a Annou Pacigovou a ďalšími dvoma zamestnancami…

Poctivá práca

divider

Svojou poctivou a tvrdou prácou sme sa snažili vyrábať rozmanité druhy bežného a jemného pečiva.Dopyt po výrobkoch z pekárne Paciga postupne rástol a bol žiadaný aj mimo mesta. S odstupom určitého času sme sa napokon rozhodli svoj sortiment začať rozvážať aj do blízkeho okolia.

Postupom času

divider

Pekáreň Paciga fungovala vo svojich priestoroch na Zimnej ulici od apríla 1991 až do 31.januára 2009.V tom čase sa pekáreň za jeden jediný deň presťahovala s celou svojou technológiou do novo-vybudovaných priestorov na Tepličskej ceste v Spišskej Novej Vsi.

Vízia rozšírenia

divider

Celkový objem výroby a vyrábaného sortimentu bol výraznou mierou ovplyvnený začínajúcou hospodárskou krízou, ktorá sa práve v tomto období na Slovensku pomaly začala prejavovať.

Významným medzníkom vo vývoji bola investícia do zakúpenia priebežnej pásovej pece a rožkovej linky, ktorá ovplyvnila celkovú technológiu výroby  a naštartovala nový impulz vo výrobnom procese.

Pekáreň Paciga dnes

divider

V júni 2004 sa pekáreň stala súčasťou firmy Paciga s.r.o. a je súčasťou firemnej siete, ktorú tvoria spolu s cukrárenskou výrobou dve výrobné prevádzky, 22 maloobchodných predajní potravín.

Postupom času ako sa firma rozrastala pribúdali do nej aj jednotliví členovia rodiny. Dnes „rodinná“ firma zamestnáva celkovo 85 zamestnancov a rozváža svoje výrobky v rámci 7 rozvozných trás okrem Spišskej Novej Vsi aj do miest Poprad, Svit, Krompachy, Gelnica a Prešov a svojim sortimentom zásobuje viac ako 130 odberateľov.